Zarząd Fundacji BUGEI

Prezes Zarządu Fundacji BUGEI Kinga JĘDRYCH-KONTOWT e-mail: kinga@fundacjabugei.pl Wiceprezes Zarządu Fundacji BUGEI Piotr KONTOWT e-mail: piotr@fundacjabugei.pl Fundacja BUGEI KRS: 0000337749 Regon: 100747641 Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1090 2705 0000 0001 1279 6297 /wpłaty ogólne, składki i opłaty związane z Ośrodkiem Japońskich Sztuk Walki, darowizny/ 94 1090 2590 0000 0001 3161 0427 /obozy, wycieczki/

Dane teleadresowe

Adres:

11-go Listopada 63/24

91-371 Łódź

 

NIP:

947-196-54-11

 

Adres korespondencyjny

Adres:

Fundacja BUGEI

Adres: 11-go Listopada 63/24

91-371 Łódź

O nas

 • działamy i pomagamy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie i umysłowo), a także dzieci z obszaru patologii społecznych,
 • przygotowujemy osoby niepełnosprawne do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałamy ich izolacji społecznej,
 • pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej oraz sportowej,
 • upowszechniamy kulturę fizyczną i japońskie sztuki walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także osób niepełnosprawnych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji,
 • wspieramy rozwój szkół, organizacji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z obszaru patologii społecznych, a także rozwoju sportu i rekreacji ruchowej,
 • organizujemy obozy sportowe i rekreacyjne, konkursy przeznaczone dla dzieci i młodzieży,
 • w ramach Centrum Rozwoju Dziecka prowadzimy cykl warsztatów „…nie wierzę, że mogę i potrafię…” przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, zajmujemy się diagnozą oraz terapią integracji sensorycznej,
 • w ramach Ośrodka BUDOTERAPII realizujemy zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla uczniów szkół o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące program autorski BUDOTERAPII, stworzony przez Prezes Zarządu Fundacji, p. Kingę Jędrych /www.budoterapia.pl/,
 • w ramach Ośrodka Japońskich Sztuk Walki prowadzimy treningi karate i  samoobrony /www.ojsw.pl/.

 

Formularz kontaktowy

 
 ______   ___   __  _  _  _  
 /_  _//  / _ \\ | || | || | || | || 
 `-| |,-  / //\ \\ | '--' || | || | || 
  | ||  | ___ ||| .--. || | \\_/ || 
  |_||  |_|| |_|||_|| |_|| \____// 
  `-`'  `-`  `-` `-` `-`  `---`